• Sergi Font

Les soft skills que demanen les empreses


El darrer informe sobre l’estat de les feines elaborat per Infojobs i ESADE deixa unes

dades absolutament significatives quan es demana quines són les habilitats que

busquen en les candidatures de feina.

Les 14 qualitats més valorades i buscades per les empreses són les següents:


1 – Capacitat de treballar en equip

2 – Capacitat per resoldre conflictes i problemes

3 – Capacitat de prendre decisions

4 – Adaptabilitat al canvi

5 – Capacitat de comunicar eficaçment

6 – Proactivitat

7 – Empatia

8 – Creativitat

9 – Tolerància a la pressió

10 – Orientació als resultats

11 – Capacitat de negociar

12 – Escolta activa

13 – Assertivitat

14 – Curiositat


És molt interessant destacar com la majoria estan vinculades amb la comunicació i com

en totes elles la comunicació té un paper principal. El treball en equip, resoldre

conflictes, comunicar eficaçment, empatia, negociació, escolta activa, assertivitat són

característiques d’una bona comunicació.


El sector empresarial busca persones que tinguin una bona capacitat comunicativa. Es

valora especialment conèixer la pròpia comunicació i la forma d’utilitzar-se i presentar-

se davant de les altres persones de l’empresa i davant dels clients o proveïdors.


Cada persona pot arribar a ser experta en la seva pròpia comunicació. Tothom

comunica de forma correcta, el què cal és treure’n el màxim profit. Aprofitar les bones

característiques de tothom i proposar-s’ho cada dia. Pensem per un moment com hem

comunicat avui.


Per altra banda, si voleu llegir l’informe sencer el podreu trobar aquí.

0 comments

Recent Posts

See All