Cursos

Aquests són alguns dels exemples de formació que duem a terme on place. Sempre hem cregut que la formació cal adaptar-la al màxim a les necessitats de cada grup de persones, per això ens agrada que cada curs sigui únic i que serveixi als seus assistents.

La veu i el cos. Eines per millorar la teva comunicació

 

Un dels elements més importants per a poder comunicar correctament és la utilització del cos i els seus moviments. Un domini corporal ajudarà molt a transmetre amb seguretat allò que es vol dir. En aquest curs sobre tècnica vocal es treballarà com utilitzar la veu per aconseguir transmetre el missatge i vendre més bé les pròpies idees. S’utilitzaran tècniques de base teatral així com exercicis d’educació i rehabilitació de veu.


Continguts
Anatomia i mecànica de la veu.
Consciència corporal i energia.
La fonació. Tècniques més adequades de fonació per comunicar.
Higiene de la veu. Timbre, to i intensitat.
El ritme i la velocitat de la parla.
La veu en diferents entorns: en públic, en petit grup, comunicació íntima...
L’emoció en la comunicació.
Descobrir la pròpia veu a través de la tècnica Wilfart.

 

A qui va adreçat
Totes aquelles persones interessades en millorar la seva forma de comunicar a través de la veu.

Vols una proposta personalitzada?

El discurs: preparació i acció

Per tal de poder dur a terme discursos convicents, segurs, amb força i sobretot que comuniquin cal treballar dues conceptes: les capacitats comunicatives de qui el fa i l’estructura del discurs. Les capacitats de comunicació personals cal conèixer-les i identificar-les per tal de poder-les modelar segons en tinguem necessitat. Fer sonar més convincent la veu, transmetre seguretat i confiança amb el cos o tranquil•litzar al públic a través de la respiració són algunes de les capacitats que tota persona té.

 

Continguts
El cos: Postures que comuniquen. Comunicació no verbal.
Les respiracions positives (diafragmàtica, costal i abdominal).
La veu: La projecció. L’assertivitat en la comunicació.
L’emoció: Comunicar a través dels sentiments. Mentalització per a l’èxit.
L’estructura en el guió: Ordre, Idees força.
La mirada: La comunicació no verbal del públic, Modificar el discurs.
L’escena: Dominar l’escena, El poder de l’orador.

 

A qui va adreçat
Professionals que hagin de realitzar discursos de forma regular. Ja siguin representants polítics, empresarials, associatius o moviments socials.

El lideratge (a través de la comunicació)

Quins són els factors externs que ajuden a transmetre lideratge? En aquest curs treballarem amb la imatge que estem transmetent, com podem millorar-la i com amb petits detalls podem reforçar la nostra capacitat de liderar. Es treballarà en la forma de comunicar, els moments de la comunicació, què està dient el nostre cos i quines emocions provoca.

 

Continguts
1 - Les 5 claus del lideratge: mirada, expressió, gestualitat, implicació i fermesa.
2 – Entrenar el cos: verticalitat, tonicitat i relaxació.
3 – Organització del discurs i la comunicació oral.
4 – El lideratge en els bons i els mals temps (com actua un líder en totes les situacions).
5 – El treball en equip i com delegar responsabilitats.

 

A qui va adreçat
Persones que estiguin al capdavant d’un projecte, ja sigui professional o esportiu.

 

Vols una proposta personalitzada?

Vendre més i dir menys. La comunicació no verbal

 

No només per un comercial és bàsica la forma com es s’explica allò que es vol vendre. Cada vegada hi ha més responsables o propietaris d’empresa que han d’anar a explicar el seu producte i en volen treure el màxim rendiment de les visites. En moltes ocasions el producte que es porta és molt bo i no queda aquesta sensació en el possible client. En aquest curs descobrirem aspectes que cada un pot millorar per augmentar les vendes.

 

Contingut
1 - La col•locació del cos i la comunicació no verbal.
2 – Controlar la respiració per controlar els nervis.
3 – Aconseguir una veu neta i sincera.
4 – La comunicació emocional.
5 – L’entorn i com pot afectar a les vendes.

 

A qui va adreçat
Comercials, dirigents d’empreses o persones que hagin de vendre un projecte o producte a diferents públics.